Square root
VBT
Calculator
magnet

BẢONGÂN B

05 tháng 4 2020 02:23

câu hỏi

hello . what your name


0

2


Phạm Đ

05 tháng 4 2020 09:54

My name is Đan Thanh.

Phạm T

05 tháng 4 2020 10:02

hi.my name's Truc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ quê hương của tôi trong ( tiếng Anh) là gì ạ

20

Được xác nhận