Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải V

05 tháng 4 2020 02:56

câu hỏi

Hello!! What your name?? How old are you?? How are you?? I'm very well!!


0

2


Lê N

05 tháng 4 2020 08:02

Hello Vy .My name is Duong.I am fine thanks

Lê N

05 tháng 4 2020 09:03

Hi!! My name is Thiện Tài I am 10 year old I am fine

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

em học tiếng Anh ko được giỏi

15

Lihat jawaban (3)