Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen A

09 tháng 9 2021 03:52

câu hỏi

hello how are you today


27

7


K. Kiwi

10 tháng 9 2021 03:13

I'm doing good, how are you?

Diệp N

11 tháng 9 2021 12:10

I'm good today. How about you

Trong N

11 tháng 9 2021 12:35

i'm good evening

ThỏJimmy T

11 tháng 9 2021 15:38

I'm fine,thank you.And you?

Hợp T

12 tháng 9 2021 09:41

I'm fine

Nguyen A

13 tháng 9 2021 02:25

thank you

Nguyen A

13 tháng 9 2021 02:26

I'm fine,

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you talk about some famous food in vietnam ?, do you know some top place in vietnam have lots of forgener visit ?

9

Lihat jawaban (1)