Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy N

28 tháng 4 2021 22:36

câu hỏi

height phiên âm là gì a????


15

2


M. Ngọc

07 tháng 5 2021 04:55

Hi em, Phiêm âm của 'height' là /haɪt/ em nhé. Em có thể vào từ điển online Cambridge, Oxford để tra phiên âm các từ khác nữa nhé.

Thuy N

08 tháng 5 2021 08:59

Dạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Spend your free time playing Computer games

0

Lihat jawaban (1)