Square root
VBT
Calculator
magnet

Thoa N

22 tháng 12 2022 13:13

câu hỏi

He (water)............. Flowers in the garden now.


5

2


Phong Đ

22 tháng 12 2022 14:24

<p>He watering flowwers in the gaden now</p>

He watering flowwers in the gaden now

Thi L

26 tháng 12 2022 11:47

<p>He is watering flowers in the garden now.</p><p>&nbsp;</p>

He is watering flowers in the garden now.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)