Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

09 tháng 10 2022 03:35

câu hỏi

He started playing football professionally .... in his teen in his teenager teenager at his teens Giải thích chi tiết giúp em ạ

He started playing football professionally ....

in his teen

in his teenager

teenager

at his teens

Giải thích chi tiết giúp em ạ


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 03:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn in his teens</p><p>in one's teens: vào thời thanh thiếu niên&nbsp;</p><p>Anh ấy bắt đầu đá bóng chuyên nghiệp khi đang ở thời thanh thiếu niên.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn in his teens

in one's teens: vào thời thanh thiếu niên 

Anh ấy bắt đầu đá bóng chuyên nghiệp khi đang ở thời thanh thiếu niên.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)