Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoả T

10 tháng 2 2023 08:47

câu hỏi

He's the boy ... Invited me to his party

He's the boy ... Invited me to his party


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

10 tháng 2 2023 13:36

Được xác nhận

<p>Chào em Hòa T,</p><p>Đây là dạng bài điền relative clause.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Từ thích hợp: who/whom</p><p>DỊch nghĩa: Anh ấy là chàng trai đã mời tôi đến bữa tiệc.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em./.</p>

Chào em Hòa T,

Đây là dạng bài điền relative clause.

 

Bài giải chi tiết:

Từ thích hợp: who/whom

DỊch nghĩa: Anh ấy là chàng trai đã mời tôi đến bữa tiệc.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)