Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen P

07 tháng 1 2023 12:32

câu hỏi

He/often/have/breakfast/late/./

He/often/have/breakfast/late/./


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 14:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyen P,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:</p><p>He often has breakfast late.</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyen P, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:

He often has breakfast late.


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. I expected (invite) ______________ to the party, but I wasn't.

4

Được xác nhận