Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

24 tháng 10 2022 03:29

câu hỏi

He not only stole a bike but also hit the police. Not only ………………………………………………………….

He not only stole a bike but also hit the police.

Not only  ………………………………………………………….


144

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 03:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng đảo ngữ</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt;Not only did he steal a bike but he also hit the police.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng đảo ngữ

Bài giải chi tiết :  

->Not only did he steal a bike but he also hit the police.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Learning English well is very important to get a good job in the future. =&gt;It’s……

7

Được xác nhận