Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghiem N

26 tháng 10 2022 13:01

câu hỏi

He/in/does/morning/exercise/the/much


16

2

Được xác nhận

Đ. Châu

27 tháng 10 2022 06:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nghiem N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tập ghép từ có sẵn thành câu có nghĩa.</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>He/in/does/morning/exercise/the/much<br>--&gt; He does much exercise in the morning.</p><p>Anh ấy tập thể dục rất nhiều vào buổi sáng.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô giải đáp nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nghiem N, 

 

Đây là dạng bài tập ghép từ có sẵn thành câu có nghĩa.

Đáp án: 

He/in/does/morning/exercise/the/much
--> He does much exercise in the morning.

Anh ấy tập thể dục rất nhiều vào buổi sáng. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô giải đáp nhé. 

Cảm ơn em.

Linh L

28 tháng 10 2022 13:49

<p>He does much exercise in the morning.</p>

He does much exercise in the morning.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He started computer programming as soon as he left school. A. No sooner had he started computer programming than he left school. B. Hardly had he started computer programming when he left school. C. No sooner had he left school than he started computer programming. D. After he left school, he had started computer programming.

5

Được xác nhận