Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

25 tháng 10 2022 11:16

câu hỏi

He feels sorry that he can’t come to his brother’s wedding. (WISHES)

He feels sorry that he can’t come to his brother’s wedding. (WISHES)


44

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 11:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; He wishes he could come to his brother’s wedding.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> He wishes he could come to his brother’s wedding.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển sang câu bị động We should clean our teeth twice a day.

12

Được xác nhận