Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

09 tháng 4 2021 08:47

câu hỏi

he can draw ,but he .....write


9

1


X. Quynh

12 tháng 4 2021 01:23

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. Câu đề bài có nghĩa là: "Anh ấy có thể vẽ, nhưng anh ấy ... viết." Do đó, đáp án sẽ là "can't" (không thể) vì "but" dùng để chỉ sự tương phản. Ta có câu "Anh ấy có thể vẽ, nhưng anh ấy không thể viết."

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Staying at home would be better than going out tonight. (’d rather)

14

Được xác nhận