Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiến T

19 tháng 9 2022 14:45

câu hỏi

HCl + Na2O ->


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 15:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tiến T</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình Hóa khối 8, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>2HCl + Na<sub>2</sub>O → 2NaCl + H<sub>2</sub>O</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tiến T

Đây là một bài thuộc chương trình Hóa khối 8, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

2HCl + Na2O → 2NaCl + H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2..

1

Được xác nhận

Bài 2. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH và Na2SO4. Chỉ dùng qùi tím, làm thế nhận biết từng dung dịch.

0

Lihat jawaban (1)