Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân L

09 tháng 4 2020 08:14

câu hỏi

hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, e thứ nhất chở 42 bao,xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao.Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg thức ăn gia súc?


0

3


Minh N

10 tháng 4 2020 02:28

xe đầu tiên 3355, 57895 xe số hai 303,6

Nguyễn T

10 tháng 4 2020 02:54

Xe 1 là 1932kg , xe hai là 2622kg

Oanh O

10 tháng 4 2020 03:40

tổng 2 xe chở : ( 42+15)+42=99 bao 4554÷99=46kg/bao xe1: 42 bao= 42×46=1932kg xe2: 57 bao= 57×46=2622kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình lập phương là gì?

0

Lihat jawaban (1)