Square root
VBT
Calculator
magnet

Vtkh V

31 tháng 10 2022 10:12

câu hỏi

hai xe chạy cùng lúc và ngược chiều nhau trên quãng đường ab dài 160 km.xe chạy từ a tốc độ 40 km/h.xe chạy từ b với tốc độ 60km/h tính thời gian 2 xe gặp nhau cách a bao nhiêu?


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 08:32

Được xác nhận

<p>Xin chào Vtkh V&nbsp;</p><p>Đây là dạng toán viết phương trình chuyển động vật lí 10 em nhé.</p><p>&nbsp;Lời giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Chọn chiều chuyển động của xe A là chiều dương:&nbsp;</p><p>Gốc tọa độ là vị trí A xuất phát&nbsp;</p><p>xA=x0+vt = 40.t&nbsp;</p><p>xB = -160 + 60t&nbsp;</p><p>Để 2 xe gặp nhau:&nbsp;</p><p>xA = xB&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 40t = -160 + 60t&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; -20t = -160</p><p>&nbsp;&lt;=&gt; t = 8h</p><p>Vậy đáp án chính xác là t = 8h</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chào Vtkh V 

Đây là dạng toán viết phương trình chuyển động vật lí 10 em nhé.

 Lời giải chi tiết: 

Chọn chiều chuyển động của xe A là chiều dương: 

Gốc tọa độ là vị trí A xuất phát 

xA=x0+vt = 40.t 

xB = -160 + 60t 

Để 2 xe gặp nhau: 

xA = xB 

<=> 40t = -160 + 60t 

<=> -20t = -160

 <=> t = 8h

Vậy đáp án chính xác là t = 8h

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận