Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

05 tháng 11 2022 02:40

câu hỏi

hai xe chở được tất cả 80 tạ hàng xe thứ nhất chở được ít hơn xe thứ hai 10 tạ hàng hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng

hai xe chở được tất cả 80 tạ hàng xe thứ nhất chở được ít hơn xe thứ hai 10 tạ hàng hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng


5

2


Đào M

05 tháng 11 2022 07:08

<p>xe thứ nhất:35 tạ</p><p>xe thứ hai :45 tạ nha</p>

xe thứ nhất:35 tạ

xe thứ hai :45 tạ nha

Mỹ T

06 tháng 11 2022 04:14

xe thứ nhất:35 xe thứ hai:45

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình chưa tìm thấy đáp án

8

Lihat jawaban (2)