Square root
VBT
Calculator
magnet

BTS B

02 tháng 10 2022 10:46

câu hỏi

Hai vòi cùng chảy vào một bể. Nếu vòi thứ nhất chảy thì mất 4 giờ 25 phút mới đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy thì mất 8 giờ 12 phút mới đầy bể. Hỏi trong 1 giờ, hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?


11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 10:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thúy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thúy H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

Thảo C

02 tháng 10 2022 10:58

<p>757/2173 BỂ</p>

757/2173 BỂ

Thăng D

03 tháng 10 2022 13:35

757/2173 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)