Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

10 tháng 11 2022 04:48

câu hỏi

hai thùng dầu có tổng cộng 51 lít thùng thứ nhất 3 lít thì phải gấp đôi thùng thứ hai Hỏi mỗi thùng dầu có

hai thùng dầu có tổng cộng 51 lít thùng thứ nhất 3 lít thì phải gấp đôi thùng thứ hai Hỏi mỗi thùng dầu có


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:03

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Anh T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;34l và 20l<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị - đo diện tích</p><p>Ôn tập và bổ sung về giải toán - Lớp 5<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Số lít dầu ở thùng thứ nhất sau khi thêm 3 lít là :</p><p>51:(2+1)×2=34(l)</p><p>Số lít dầu ở thứ nhất là :</p><p>34−3=31(l)</p><p>Số lít dầu ở thùng thứ hai là :</p><p>51−31=20(l)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;34l và 20l<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Anh T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:  34l và 20l

Đây là một bài tập thuộc Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị - đo diện tích

Ôn tập và bổ sung về giải toán - Lớp 5
Bài giải chi tiết:

Số lít dầu ở thùng thứ nhất sau khi thêm 3 lít là :

51:(2+1)×2=34(l)

Số lít dầu ở thứ nhất là :

34−3=31(l)

Số lít dầu ở thùng thứ hai là :

51−31=20(l)

             
Kết luận: đáp án chính xác là  34l và 20l
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyen K

19 tháng 11 2022 08:47

<p>Số lít dầu ở thùng thứ nhất sau khi thêm 3 lít là :</p><p>51:(2+1)×2=34(l)</p><p>Số lít dầu ở thứ nhất là :</p><p>34−3=31(l)</p><p>Số lít dầu ở thùng thứ hai là :</p><p>51−31=20(l)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số: 20l và 31l</p>

Số lít dầu ở thùng thứ nhất sau khi thêm 3 lít là :

51:(2+1)×2=34(l)

Số lít dầu ở thứ nhất là :

34−3=31(l)

Số lít dầu ở thùng thứ hai là :

51−31=20(l)

                                           Đáp số: 20l và 31l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)