Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiển T

03 tháng 4 2020 10:28

câu hỏi

hai thùng chứa tất cả 850 lít dầu , thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 12 lít.Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu


0

4


Huyền T

04 tháng 4 2020 00:34

mỗi thùng chứa số lít dầu là/850 - 12 - 738 = 122 lít đáp số 122 lít dầu

Nguyễn B

04 tháng 4 2020 03:49

122

Hiển T

05 tháng 4 2020 08:48

một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 152 m , chiều rộng kém chiều dài 32 m .a tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật có hỏi b người ta trồng lúa ở đó cứ 10 mét vuôngthì thu hoạch được 5 kg thóc hỏi tất cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc?

Hiển T

05 tháng 4 2020 08:52

một vườn hoa hình bình hành có chiều cao là 25 m , cạnh đáy hơn chiều cao là 12 cm. Tính diện tích vườn hoa?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6962×6=?, các bạn có thể trả lời được ko

18

Lihat jawaban (7)