Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

24 tháng 11 2022 10:58

câu hỏi

hai ô tô cùng bắt đầu chạy từ hai đầu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhát chạy 700m,ô tô thứ hai chạy 800m , sau 1 giờ 22 phút hai ô tô đó gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu Ki-lô-mét

hai ô tô cùng bắt đầu chạy từ hai đầu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhát chạy 700m,ô tô thứ hai chạy 800m , sau 1 giờ 22 phút hai ô tô đó gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu Ki-lô-mét


4

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hiện nay tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bác. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi bác hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bác cháu là 121 tuổi.Tính tuổi mỗi người hiện nay

4