Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh S

01 tháng 2 2020 13:49

câu hỏi

hai số coa hiệu là 405 nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6. tìm 2 số


0

1


Nguyen Q

09 tháng 2 2020 02:10

Nếu ta lấy số lớn chia cho số bé bằng 6 thì suy ra số lớn gấp 6 lần số bé Suy ra số bé 1 phần số lớn 6 phần Vậy. Số lớn hơn số bé 5 phần suy ra 5 phần đó chính là 405.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có hai khu vườn, Đội A trồng được 1678 cây xanh. Đội B trồng được 1982. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây xanh ?

10

Lihat jawaban (7)