Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

26 tháng 10 2020 13:54

câu hỏi

Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 86. Tìm hai số đó


7

1


Nguyễn T

05 tháng 11 2020 03:58

hiệu là 2 số lớn là: (86 + 2) : 2 = 44 Số bé là: 86 - 44 = 42

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23603+17804=.....................

14

Lihat jawaban (2)