Square root
VBT
Calculator
magnet

Hạnh H

27 tháng 10 2019 03:47

câu hỏi

hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng ngược chiều nhau đến va chạm với nhau với vận tốc lần lượt là 1 m/s và 0,5 m/s, biết m1 = 1kg. Tính m2?


2

1


Tùng T

02 tháng 11 2019 17:44

Có V1/V2 = m1/m2 1/0,5 = 1/m2 Vậy m2 = 0,5 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một chiếc xe có m=10m/s2 .chuyển động đều có hệ số ma sát =0.2.A kéo và A Ma sát? S=250m.

5

Được xác nhận

một người dùng một sợi dây không co giãn kéo một vật nằm yên có khối lượng 3kg trượt trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo F=12N theo phương song song với mặt sàn.Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,2.Lấy g=10m/s^2 a)Xác định gia tốc và quãng đường vật đi được sau 5s kể từ lúc chuyển động. b)Sau 5s kể từ lúc chuyển động dây nối vâht bị đứt,khi đó vật trượt không ma sát xuống một mặt phẳng nghiêng dài 50cm với góc nghiêng số với mặt phẳng ngang là 30°.Xác định vận tốc của vật cuối chân mặt phẳng nghiêng.

0

Lihat jawaban (1)