Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc P

01 tháng 5 2023 12:29

câu hỏi

Hai phương trình x-3=0 và (x-3)(x-2)=0 có tương đương ko

Hai phương trình x-3=0 và (x-3)(x-2)=0 có tương đương ko

alt

6

1


Gojo S

01 tháng 5 2023 12:50

<p>Ko, vì hai pt ko có cùng tâp nghiệm(x-3=0 (=)x=3;(x-3)(x-2)=0 (=) x=3,x=2)</p>

Ko, vì hai pt ko có cùng tâp nghiệm(x-3=0 (=)x=3;(x-3)(x-2)=0 (=) x=3,x=2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận