Square root
VBT
Calculator
magnet

Mà T

24 tháng 11 2022 12:49

câu hỏi

Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong . Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc . Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bảo lâu ?

Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong . Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc . Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bảo lâu ? 


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 13:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Mà T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:</p><p>người thứ nhất làm môt mình xong công việc trong 24 giờ</p><p>người thứ hai&nbsp;làm một mình xong công việc trong 48 giờ<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình bậc nhất hai ẩn<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là</p><p>người thứ nhất làm môt mình xong công việc trong 24 giờ</p><p>người thứ hai&nbsp;làm một mình xong công việc trong 48 giờ<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Mà T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:

người thứ nhất làm môt mình xong công việc trong 24 giờ

người thứ hai làm một mình xong công việc trong 48 giờ

Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là

người thứ nhất làm môt mình xong công việc trong 24 giờ

người thứ hai làm một mình xong công việc trong 48 giờ
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)