Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao N

31 tháng 10 2021 00:45

câu hỏi

hai người đi xe đạp đều người thứ nhất đi được quãng đường 1 km hết 15 phút người thứ hai đi được quãng đường 5 km hết 60 phút vận tốc của mỗi người là bao nhiêu km h người nào đi nhanh hơn


3

1


P_Uyên P

22 tháng 11 2021 13:47

Áp dụng công thức V = S : t là ra nha V là vận tốc S là quãng đường t là thời gian ( giờ) .Nếu ngta cho phút thì phải đổi ra giờ rồi mới tính

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận