Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

13 tháng 5 2021 14:18

câu hỏi

Hai người cùng làm chung một cọc trong 7giờ 12phút thì xong.Nếu người thứ nhất làm một mình trong 2giờ sau đó người thứ hai làm một mình trong 3giờ thì cả hai người làm được 1/3 cọc .Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người mất bao lâu mới xong cọc


9

1


Hoàng T

13 tháng 5 2021 14:19

mong mọi người giải đáp hộ ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√a3 - √a3 + √a2b + √ad2

2

Lihat jawaban (1)