Square root
VBT
Calculator
magnet

Nụ N

21 tháng 12 2022 13:21

câu hỏi

Hai đường gấp khúc ABC và DEG dài = nhau . Đoạn AB dài hơn đoạn DE . So sánh độ dài đoạn thẳng BC và EG

Hai đường gấp khúc ABC và DEG dài = nhau . Đoạn AB dài hơn đoạn DE . So sánh độ dài đoạn thẳng BC và EG

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 09:57

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nụ N</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;EG &gt; BC<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có:</p><p>AB + BC = ABC</p><p>DE + EG = DEG</p><p>Mà AB &gt; DE và ABC = DEG</p><p>=&gt; EG &gt; BC<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;EG &gt; BC<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nụ N
Đáp án cho câu hỏi của em là:  EG > BC

Bài giải chi tiết:
Ta có:

AB + BC = ABC

DE + EG = DEG

Mà AB > DE và ABC = DEG

=> EG > BC
Kết luận: đáp án chính xác là  EG > BC
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận