Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

04 tháng 11 2022 13:09

câu hỏi

Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là những hình gì

Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là những hình gì

alt

3

1


Nguyễn T

04 tháng 11 2022 14:10

<p>Đây nhé❤</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Đây nhé❤

 

 

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận