Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

19 tháng 12 2019 05:00

câu hỏi

hai lực cân bằng là gì


0

2


Ly L

22 tháng 12 2019 12:47

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương nhưng ngược chiều cùng tác dụng lên một vật trên cùng một đường thẳng

Khuyên N

27 tháng 12 2019 15:33

hai lực cân bằng là hai lực mạnh bằng nhau có cùng phương ngược chiều cùng tác dụng lên một vật mà vật vẩn đứng yên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khối lượng riêng là gì?

28

Lihat jawaban (2)