Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy N

20 tháng 11 2019 08:12

câu hỏi

hai điện tích điểm giống nhau đặt cách nhau 60mm trong chân không đẩy nhau bằng lực 1,6×10^-6 a ,xác định độ lớn hai điện tích b tìm khoảng cách giữa chúng để lực đẩy tăng lên 8 lần


0

1


Lan H

19 tháng 2 2020 09:11

a) q1=q2=8.10^-10 b) 15căn2 mm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đặt 1 đoạn dây dẫn có chiều dài 2m mang dòng điện 10A vào một từ trường có cảm ứng từ là 0,02T. Xác định lực từ tác dụng lên dây AB.

12

Lihat jawaban (1)

Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên . Người ấy phải dùng một lực F = 180N . Hãy tính công thực hiện của người đó

6

Được xác nhận