Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Q

05 tháng 8 2021 09:12

câu hỏi

Hai hãng taxi tính tiền như sau: - Hãng 1 : Đi mỗi km là 12 000 đồng cộng với phụ phí cho cả chuyến đi là 10 000 đồng. - Hãng 2 : Đi mỗi km là 14 000 đồng. a) Gọi y (nghìn đồng) là số tiền khách phải trả, x (km) là quãng đường khách đi. Lập công thức biểu diễn y theo x của từng hãng taxi. b) Chọn hãng taxi thứ 2 để được lợi cho khách về giá tiền thì quãng đường khách phải thoả mãn điều kiện gì ?


28

3


Thành Đ

05 tháng 8 2021 10:33

a) hãng 1: y= 12000x+10000 hãng 2:y= 14000x b) vì cứ mỗi 1 km bên hãng 1 và hãng 2 thì sẽ chênh nhau 2000 đồng , những hãng 1 sẽ lấy thêm 10000đ mỗi chuyến đi, vậy tức nếu chọn hãng 2 để đi được lợi thì ta phải đi số km sao cho 2000x <10000 ( đồng) tức là x<5 km

Thành Đ

05 tháng 8 2021 14:55

2000x <10000 tức x <5 (km)

Thành Đ

05 tháng 8 2021 14:56

vậy x<5(km)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)