Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị X

02 tháng 3 2020 12:32

câu hỏi

hai day dan thang dai vô hận đặt trong khong khi vuông góc với nhau và nằm trong cùng mot mặt phẳng


1

1


Việt N

16 tháng 3 2020 10:16

thì sao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với

0

Được xác nhận

Bài 10: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) .

14

Lihat jawaban (1)