Square root
VBT
Calculator
magnet

Toàn T

03 tháng 2 2023 02:00

câu hỏi

Hai dây dẫn mang hai dòng điện ngược chiều nhau thì hút đầy đẩy nhau tại sao

Hai dây dẫn mang hai dòng điện ngược chiều nhau thì hút đầy đẩy nhau tại sao


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

14 tháng 2 2023 12:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần cảm ứng điện từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi B1 là cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại vị trí của dòng điện I2; B2 là cảm ứng từ do dòng điện I2 gây ra tại vị trí của dòng điện I1.</p><p>Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta suy ra được chiều của B1; B2&nbsp;</p><p>Gọi F12 là do lực từ do từ trường của dòng I1 tác dụng lên dòng I2; F21là lực từ do từ trường của dòng I2 tác dụng lên dòng I1</p><p>Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta suy ra được chiều của F12→; F21→&nbsp;</p><p>⇒ hai dòng điện song song ngược chiều thì đẩy nhau.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần cảm ứng điện từ

Bài giải chi tiết:

Gọi B1 là cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại vị trí của dòng điện I2; B2 là cảm ứng từ do dòng điện I2 gây ra tại vị trí của dòng điện I1.

Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta suy ra được chiều của B1; B2 

Gọi F12 là do lực từ do từ trường của dòng I1 tác dụng lên dòng I2; F21là lực từ do từ trường của dòng I2 tác dụng lên dòng I1

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta suy ra được chiều của F12→; F21→ 

⇒ hai dòng điện song song ngược chiều thì đẩy nhau.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 500 kj có thì làm tăng nhiệt độ được bao nhiêu khi cung cấp cho 2kg đồng. biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 j/ kg.độ

2

Lihat jawaban (1)