Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

12 tháng 7 2023 09:46

câu hỏi

hai dố chẵn liên tiếp tổng là 46 tìm hai số chẵn liên tiếp đó


14

2


Trần H

13 tháng 7 2023 02:26

<p>&nbsp;Ta có thể tính trung bình công 2 số là: 46&nbsp;: 2 = 23</p><p>Vì 2 số chắn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị</p><p>=&gt; Số bé là : 23 - 1=22</p><p>Số lớn là; 23 + 1 =24</p><p>Vậy 2 số chắn liên tiếp đó là: 22 và 24</p>

 Ta có thể tính trung bình công 2 số là: 46 : 2 = 23

Vì 2 số chắn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị

=> Số bé là : 23 - 1=22

Số lớn là; 23 + 1 =24

Vậy 2 số chắn liên tiếp đó là: 22 và 24

Nguyễn Q

13 tháng 7 2023 04:00

em cảm ơn ạ

Nhật M

13 tháng 7 2023 12:40

<p>Ta có thể tính trung bình cộng số 46 bằng cách là lấy 46 chia 2 = 23</p><p>Số bé là 23 - 1 = 23</p><p>Số lớn là 23 + 1 = 24</p>

Ta có thể tính trung bình cộng số 46 bằng cách là lấy 46 chia 2 = 23

Số bé là 23 - 1 = 23

Số lớn là 23 + 1 = 24

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+3=??

36

Lihat jawaban (6)