Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh P

06 tháng 11 2022 04:13

câu hỏi

Hai bình nước chứa tổng cộng 120 l nước. Lần thứ nhất rót 15l nước từ bình A đổ sang bình B, lần thứ hai rót 10 l nước từ bình B đổ sang bình A, lần thứ ba rót 5 l nước từ bình A đổ sang bình B thì khi đó số nước ở hai bình bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bình có bao nhiêu lít nước?

Hai bình nước chứa tổng cộng 120 l nước. Lần thứ nhất rót
15l nước từ bình A đổ sang bình B, lần thứ hai rót 10 l nước
từ bình B đổ sang bình A, lần thứ ba rót 5 l nước từ bình A
đổ sang bình B thì khi đó số nước ở hai bình bằng nhau. Hỏi
lúc đầu mỗi bình có bao nhiêu lít nước?


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 12:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Linh P,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 70lít và 50lít<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình lớp 4<br>Bài giải chi tiết:<br>Số l nước sau khi chuyển là&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 120 : 2 = 60 lít</p><p>Bình A có số l nước là&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;60 + 15 + 10 + 5 = 70 lít</p><p>Bình B có số l nước là&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;120 - 70 = 50 lít&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : Bình A 70 l nước&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bình B : 50 l nước<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;70lít và 50lít.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>


Xin chào em Linh P, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 70lít và 50lít

Đây là một bài tập thuộc Chương trình lớp 4
Bài giải chi tiết:
Số l nước sau khi chuyển là 

              120 : 2 = 60 lít

Bình A có số l nước là 

         60 + 15 + 10 + 5 = 70 lít

Bình B có số l nước là 

         120 - 70 = 50 lít 

                            Đáp số : Bình A 70 l nước 

                                              Bình B : 50 l nước
Kết luận: đáp án chính xác là  70lít và 50lít.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

        

Linh P

07 tháng 11 2022 14:18

vâng ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)