Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

08 tháng 10 2021 08:03

câu hỏi

Hai bóng đèn có ghi Đ1: 6V – 3W; Đ2: 6V -6W. a. So sánh điện trở của chúng khi chúng sáng thường. b. Để chúng sáng bình thường khi mắc vào hiệu điện thế 12V. Ta phải mắc thêm điện trở RX nối tiếp với bộ hai bóng đèn. Tính RX.


6

1


Yu Y

08 tháng 10 2021 09:16

a) Khi chúng sách thường nghĩa là đã đúng định mức=> U&I qua đèn phải bằng U&I định mức của các bóng đèn. R1=U1²/P1=6²/3= 12Ω R2=U2²/P2=6²/6=6Ω => R1 lớn gấp đôi R2 b)Rx nt (R2 nt R1) => U=U1+U2+Ux =>Ux=U-(U1+U2) =>Ux= 12-(6+6)=0V I=Ix=I1=I2=Pm/ Um=(6+6)/12=0,75A =>Rx=Ux/Ix=0/0,75=0Ω

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tính điện trở tương đương trong đoạn mạch song song

26

Được xác nhận

Một bếp điện có ghi 220V-600W được mắc vào H ĐT 220V. Hãy tính: a. CĐDĐ qua bếp và điện trở của bếp. b. Dùng bếp này để đun 1 lít nước thì sau 10 phút nước sôi. Tính nhiệt lượng do bếp tỏa ra. c. Xác định nhiệt độ ban đầu của nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK và bỏ qua sự mất mát nhiệt do ấm và môi trường hấp thụ. d. Thực tế luôn có sự tỏa nhiệt vào môi trường nên hiệu suất của quá trình tỏa nhiệt là 80%.  Với nhiệt lượng trên có thể đun sôi lượng nước là bao nhiêu?  Hãy tính thời gian thực tế để đun sôi 1 lít nước từ nhiệt độ ban đầu đầu tính ở câu trên

0

Lihat jawaban (1)