Square root
VBT
Calculator
magnet

Câṇ T

29 tháng 12 2019 04:54

câu hỏi

hai bể chứa 2700l dầu Nếu chuyển 100 lít dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì thùng thứ hai sẽ nhiều hơn ngày thứ nhất 500 l dầu Hỏi lúc đầu đội đó trong bể thứ nhất bằng bao nhiêu phần trăm lượng nước trong bể thứ hai


0

2


Hung H

03 tháng 1 2020 02:18

a+b=2700 b+100) - b-100 =500 (a+b=2700) a= 1200 a+b=300) :* 1500

Hung H

04 tháng 1 2020 08:28

80 phần trăm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

học toán

0

Lihat jawaban (1)