Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

23 tháng 2 2021 10:00

câu hỏi

hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của đoạn thơ thứ hai câu cuối Của bài thơ Quê Hương của tế hanh


15

3


Nguyễn V

23 tháng 2 2021 10:03

hju

Nguyễn V

23 tháng 2 2021 10:03

hsudjf

Nguyễn V

23 tháng 2 2021 10:04

vào đi làm việc đông nam á và phân tích tác dụng của đoạn thơ thứ hai bài thơ tế hanh đã có ông nguyễn văn hải và những người đang đấu tranh cho em jpfjdkedđ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao nói bài chiếu dời đô ra đời phản ánh ý chí độc lập, tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt?

8

Lihat jawaban (1)

có nhỉ phương thức biểu đạt nào

27

Được xác nhận