Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

24 tháng 12 2019 03:37

câu hỏi

Ha Noi la thu do cua nuoc nao?


59

69


Bích N

22 tháng 3 2020 10:09

Hà Nội là thủ đô của đất nước Việt Nam.

Alice A

17 tháng 4 2020 06:59

Con lạy ông 🙏 🙏 🙏. Đến Hà Nội là thủ đô của nước nào e gái 5 tủi con còn bt. Là Việt Nam

Amy A

20 tháng 4 2020 15:31

cậu có em gái

Kimmy K

27 tháng 12 2019 05:27

Việt Nam.

T. Nguyễn

04 tháng 1 2020 03:12

Hiện nay, có lẽ không khó để mọi người dân trên hành tinh của chúng ta biết rằng: Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam yêu dấu! Cô tin là các con cũng biết điều này

JACK J

16 tháng 3 2020 08:54

haa haa bạn ngốc quá !😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆 cười đau cả bụng

Thịnh P

27 tháng 5 2020 08:09

🤗😋😋😋😋😋😋😋😅

Lê H

05 tháng 4 2020 03:17

Việt Nam

Hung N

16 tháng 4 2020 14:15

la nuoc Viet Nam

Nguyễn T

20 tháng 4 2020 14:45

Việt Nam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Kochou K

26 tháng 5 2020 11:24

Hà Nội mà không biết thủ đô nước nào à ? 🤣😂 là Việt Nam ! hỏi chơi hả ?

Ta L

28 tháng 5 2020 10:19

Đơn giản như đan rổ là Việt Nam 🇻🇳 Thế cũng phải hỏi !!! 😑

Sakimali S

18 tháng 6 2020 06:18

dĩ nhiên là của Việt Nam muôn năm của chúng ta rồi, chẳng nhẽ nước khác ._.

Huyền P

07 tháng 11 2020 12:42

Ở nước Việt Nam nhé!🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Sakura U

19 tháng 12 2020 09:26

vn

20 tháng 12 2020 06:04

nuoc van lang ton tai pua may doi vua hung

Giáo V

12 tháng 1 2020 12:31

Thủ đô Việt Nam

Lại A

25 tháng 2 2020 05:37

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam

Mon T

14 tháng 3 2020 02:00

Việt Nam

Phạm N

09 tháng 4 2020 03:19

Việt Nammmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nhung N

17 tháng 4 2020 02:46

việt nam

Vũ N

20 tháng 4 2020 13:43

Việt Nam🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Mochi T

30 tháng 5 2020 13:21

Việt Nam 🇻🇳 Dễ hơn ăn cháo :)))

Nguyễn K

07 tháng 6 2020 02:37

Việt Nam chứ nước nào! Dễ như ăn cháo í

Nguyễn T

09 tháng 10 2020 13:11

Việt Nam

Nguyễn N

12 tháng 10 2020 04:05

việt nam

Nguyễn T

22 tháng 10 2020 11:59

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Tran H

13 tháng 12 2020 12:46

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam 🇻🇳

Gà G

13 tháng 6 2021 03:48

vn

Kim H

30 tháng 12 2019 11:19

Okkkk lạy 😒

Đỗ B

12 tháng 1 2020 15:03

hiện nay thì chúng ta có thể biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam 🇻🇳

Phạm M

13 tháng 1 2020 11:47

🇻🇳Việt Nam 🇻🇳

Lê H

21 tháng 1 2020 13:42

Việt nam vô địch

Lê T

30 tháng 1 2020 05:28

việt nam chứ sao

Trần T

31 tháng 1 2020 12:33

Haa

Minh T

06 tháng 2 2020 10:17

Việt Nam

_Gấu T

07 tháng 2 2020 07:17

Việt Nam

Kinomoto S

08 tháng 2 2020 03:05

la nuoc viet nam

Thi A

15 tháng 2 2020 08:56

Việt Nam

Jemmy S

21 tháng 2 2020 02:29

Việt Nam chứ ko lẽ là nước gì?

Chiêu A

22 tháng 2 2020 13:32

viet nam

MiKu M

25 tháng 2 2020 08:07

Hà Nội là thủ đô VN

Nguyễn H

12 tháng 3 2020 17:21

Việt Nam

Hoàng H

14 tháng 3 2020 11:23

Bạn ơi Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam

Thiên K

17 tháng 3 2020 03:26

Là Việt Nam bạn

Meššenger V

03 tháng 4 2020 16:41

Việt Nam (・o・)

Husky H

04 tháng 4 2020 01:48

Việt Nammmmmmmm!

Hoàng H

05 tháng 4 2020 02:36

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Việt Nam🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

THIÊN T

24 tháng 5 2020 13:36

Việt Nam nhé bạn

Võ N

27 tháng 5 2020 12:08

Tất nhiên là Việt Nam:)))🇻🇳

Ne N

30 tháng 5 2020 10:38

Đúng

Mạc H

31 tháng 5 2020 08:32

Việt Nam dễ như ăn kẹo

Kochou K

27 tháng 6 2020 14:07

ai bảo. dễ như ăn cháo chứ. kẹo thì còn cứng lắm

Phạm Q

04 tháng 6 2020 02:49

😂😂😂

Đặng H

04 tháng 6 2020 10:57

Việt Nam 🇻🇳 dễ như ăn cháo

Trường K

04 tháng 6 2020 13:32

Việt Nam Chứ gì nữa

Mạc H

06 tháng 6 2020 11:35

việt nam

Yorrichi Y

05 tháng 10 2020 13:29

Việt lam bn

Phạm N

09 tháng 10 2020 13:27

Việt nam

Krinoxx K

11 tháng 10 2020 06:17

việt nam🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

KAITO K

12 tháng 10 2020 12:55

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Đỗ Q

12 tháng 10 2020 13:08

việt nam (vietnam)🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Nguyen D

21 tháng 10 2020 14:27

Chính xác

Nguyen D

21 tháng 10 2020 14:26

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bảo U

25 tháng 10 2020 02:25

Nước việt câu dễ thế mà cũng hỏi

Tran N

07 tháng 11 2020 07:58

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Na K

08 tháng 11 2020 01:06

Viet nam vn vn vn vn vn vn

Truong Q

22 tháng 12 2020 05:18

vn:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Uyen P

22 tháng 12 2020 12:30

hey guys

Phạm H

23 tháng 12 2020 06:15

Việt Nam

Bùi Đ

08 tháng 1 2021 14:33

CHXHCN Việt Nam

Meowpeo_boss_team_meowpeokopeo M

25 tháng 7 2021 08:43

đúng rồi mn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! là vn🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

My C

23 tháng 3 2022 09:23

bạn ngốc quá là Việt Nam nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biển đông bao bọc phần đất liền nước ta ở phía

4

Lihat jawaban (2)