Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghĩa N

06 tháng 10 2022 13:56

câu hỏi

H2s04 +Ba(oh)

H2s04 +Ba(oh)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 17:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phản ứng hóa học , lớp 8<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>H2SO4+Ba(OH)2--&gt;BaSO4+2H2O<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương Phản ứng hóa học , lớp 8
Bài giải chi tiết: 

H2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+2H2O
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận