Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim D

28 tháng 11 2020 07:52

câu hỏi

H2S + HCLO3--> HCL + H2SO4


12

2

Được xác nhận

Will B

29 tháng 11 2020 16:43

Được xác nhận

ý bạn là cân bằng ak!? 3H2S + 4HCLO3 —> 3H2SO4 + 4HCL

Đức Q

20 tháng 9 2022 03:30

Hcl+caco3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 27,8 gam hỗn hợp hai kl fe và An vs dd HCL dư thu đc 15,68 l khí h2 (đktc)xác định tphan trăm theo kl của mỗi kl có trong ban đầu

0

Lihat jawaban (1)