Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Q

09 tháng 4 2020 15:12

câu hỏi

H2O là sự kết hợp của cái gì ?


1

2


Thảopc T

10 tháng 4 2020 02:24

h2 với oxi

Nguyên T

14 tháng 4 2020 09:11

hiđro và oxi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhờ mọi người<3

7

Được xác nhận

trong các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhiều nhất: C2H4O2, C2H6O3 ,C3H7CL ,C2Ag2.

1

Lihat jawaban (1)