Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

28 tháng 3 2020 17:51

câu hỏi

H2O có tang trong nước ko vậy m.n🤔


0

1


Huong P

29 tháng 3 2020 12:17

h2o là n'c.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

c2h3cl tạo ra pvc

9

Lihat jawaban (1)