Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng N

16 tháng 12 2022 05:48

câu hỏi

H2+o2=

H2+o2=
 


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 05:56

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Hồ H</strong>,&nbsp;<br><br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình hóa học 8<br>Bài giải chi tiết:<br>2H2 + O2 --&gt; 2H2O<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hồ H


Đây là một bài tập thuộc Chương trình hóa học 8
Bài giải chi tiết:
2H2 + O2 --> 2H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận