Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng N

16 tháng 12 2022 05:48

câu hỏi

H2+o2=

H2+o2=
 


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 05:56

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Hồ H</strong>,&nbsp;<br><br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình hóa học 8<br>Bài giải chi tiết:<br>2H2 + O2 --&gt; 2H2O<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hồ H


Đây là một bài tập thuộc Chương trình hóa học 8
Bài giải chi tiết:
2H2 + O2 --> 2H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 271 : Hiện tượng quan sát được khi sục khí ozon vào dung dịch kali iotua : A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh. B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì giấy chuyển sang màu xanh. C. Có khí không màu, không mùi thoát ra. D. Cả A, B và C.

1

Được xác nhận