Square root
VBT
Calculator
magnet

チュエ ッ

05 tháng 11 2019 12:53

câu hỏi

Hãy xác định những câu sau sử dụng biện pháp tu từ nào có tài mà cậy chi tài chữ tài liền vơia hai chữ một vần


0

1


Trương T

06 tháng 11 2019 22:44

Điệp ngữ "tài" chơi chữ "tài-tai"

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Theo tác giả, cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là cái gì ?

0

Lihat jawaban (1)