Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

02 tháng 1 2020 11:10

câu hỏi

Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố: a) Lưu huỳnh trong các hợp chất: H2S, SO2 b) Nito trong các hợp chất sau: NH3, NO, NO2, N2O5


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 15:19

a, trong H2S, hoá trị H là I, S là II Trong SO2: S là IV, O là II b, trong NH3, N là III, H là I NO: N là II, O là II NO2: N là IV, O là II N2O5: N là V,O là II

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt cháy 8g CH4 trong không khí . Tính a) thể tích O2 cần dùng ( đktc) thể tích không khí cần dùng (đktc) b) khối lượng CO2 thu được

1

Lihat jawaban (1)