Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

14 tháng 8 2022 11:52

câu hỏi

Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn [−π;(3π)/2] để hàm số y=tanx; b) Nhận giá trị bằng 1 ;


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 07:36

Được xác nhận

Chào em Ca H, Đây là một bài tập thuộc môn TOÁN 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 1: Hàm số lượng giác Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vẽ trục số tương ứng và chuyển các tập hợp sau thành tập con (1;5]∪(3;6)

1

Được xác nhận