Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

05 tháng 4 2020 16:10

câu hỏi

Hãy viết về môn mà bạn thik?


0

1


Mỹ T

06 tháng 4 2020 03:29

Thì bạn nêu ra bạn thích học môn gì? Vì sao bạn thích học môn đó? Môn đó giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực nào hoặc môn học đó giúp ích gì môn đó? Bạn có học tốt môn đó không và bạn cần làm gì học tốt môn bạn thích?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

em không biết

9

Lihat jawaban (2)