Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

04 tháng 10 2022 12:42

câu hỏi

hãy viết pt hóa học của axit sau

alt

1

1


R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:11

<p>Xin chào em Ẩn D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, Bài Axit</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Fe → FeSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Ẩn D

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, Bài Axit

Lời giải chi tiết như sau:

H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận